ข่าวและกิจกรรม

ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.com
2559-03-08

JWD Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิ Reefer Container ทุกๆ 6 ชั่วโมง/วัน

ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ขอท่านได้ที่

dgps@jwd-logistics.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ความปลอดภัย โทร 038-404700 ต่อ 1091-1093

Excellent Dangerous Good Service Website

www.dg-net.org