ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
2559-03-08

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ทาง JWD ขอแจ้ง ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทาง JWD สรุปหัวข้อที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยแล้วครับ

(รายละเอียดสามารถ Download ได้ตามเอกสารแนบ)

 

 

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)