ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171
2559-07-02

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ทาง JWD ขอแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171 ตาม IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version)

สอดคล้องกับประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ทางผู้รับบริการทุกท่านสามารถนำหัวข้อไปตรวจสอบสินค้าอันตรายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ IMDG Code และระเบียบท่าเรือต่อไป

(รายละเอียดสามารถ Download ได้ตามเอกสารแนบ)

 

 

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)

ดาวน์โหลด