ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560
2560-08-19

เรียน  ผู้ใช้บริการคลังสินค้าอันตราย/ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

         ด้วยบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉินในครั้งนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์ อาจจะมีควันไฟ และมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น โดยจะมีการปิดพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด จากพนักงานของท่านและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง อาจทำให้บางส่วนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากการฝึกซ้อมดังกล่าว

               ทางบริษัทฯ จึงแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงกำหนดการฝึกอบรมของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์ความปลอดภัย JWD หมายเลข 038-404799 หรือ 038-404700 ต่อ 1091-1096

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

                คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง