ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร
2561-04-01

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) รอบเดียวเท่านั้น!

กับหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย สำหรับท่านลูกค้าและตัวแทนเจ้าของสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าอันตราย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ ท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียดหัวข้อการเข้าอบรม ดังนี้
1.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
- ตามระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง ( LCP )
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( DIW )
- ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล ( IMDG Code )
2.ประเภทของสินค้าอันตรายตามการขนส่ง ( DG 9 Class )
3.การตรวจสอบยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายในระบบ DG-Net และ DG-NSW
4.การติดฉลากสินค้าอันตราย เพื่อความถูกต้องในการติดฉลากนำเข้า-ส่งออกตู้ขนส่งสินค้าที่ถูกต้อง
5.ตอบข้อซักถาม-ข้อเสนอแนะ

ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2561
รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง เท่านั้น!

ลงทะเบียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjL3MsI4W8K0QjpGJAT6BWGnqa4eG0R9PT4oHn0bkOf0iQEA/viewform?c=0&w=1

*** สงวนสิทธิ์รับตัวแทนผู้ประกอบการ เพียง 2 ท่าน เท่านั้น ! ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติก จำกัด(มหาชน) 
โทรศัพท์ : 0-3840-4700 ต่อ 1092 – 1094 
E-mail : dgps@jwd-logistics.com

ดาวน์โหลด