ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16
2561-07-26

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

​ขอประกาศแจ้งรายชื่อสินค้าอันตราย “ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย” ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT 38-16  ตามรายชื่อ UN/Class ดังต่อไปนี้

UN 1910 Class 8 PSN: CALCIUM OXIDE

UN 2807 Class 9 PSN: MAGNETIZED MATERIAL

UN 2812 Class 8 PSN: SODIUM ALUMINATE, SOLID

UN 3334 Class 9 PSN: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. 

UN 3335 Class 9 PSN: AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.

ทั้งนี้สินค้าอันตรายดังกล่าว “ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย” โดยท่านลูกค้า “ไม่ต้องจัดเก็บที่คลังสินค้าอันตราย” และ “ไม่ต้องคีย์ข้อมูลผ่านระบบ DG-NET” อีกต่อไป

หมายเหตุ : ตามข้อกำหนดพิเศษที่ 960 ระบุว่า “Not subject to the provisions of this Code but may be subject to provisions governing the transport of dangerous goods by other modes.”

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศูนย์ความปลอดภัย

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด