ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2561-10-31

เรื่อง  แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

เรียน  ผู้ใช้บริการคลังสินค้าอันตราย

         ด้วยบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด จะจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลโดยมีกำหนดการในการฝึกซ้อมแผน วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการฝึกอบรมฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์ อาจจะมีควันไฟ และมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ซึ่งจะมีการปิดพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วน ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับความสะดวก อันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมดังกล่าว

         ทางบริษัทฯ จึงแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงกำหนดการฝึกอบรมของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์ความปลอดภัย JWD หมายเลข 038-404799 หรือ 038-404700 ต่อ 1091-1096

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

         คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง