ข่าวและกิจกรรม

ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2562-06-01

เรียน ผู้ใช้บริการ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

เพื่อความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้า นำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจสอบสินค้าชักตัวอย่างคลังสินค้าอันตรายขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนผู้ใช้บริการที่มาทำการชักตัวอย่าง ปฏิบัติตามดังนี้

 

กรณีชักตัวอย่างสินค้าบรรจุแพ็จเกจในกล่อง

1.ขอให้ผู้ชักตัวอย่างสินค้า ยกกล่องหรือแพ็คเกจตามชิ้นสินค้า

 

กรณีชักตัวอย่างสินค้าที่เป็นของแข็งและของเหลว(สารเคมี)

1.ขอให้ผู้ทำการชักตัวอย่างสินค้า เป็นตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญสินค้าเท่านั้น

2.ขอให้ผู้ทำการชักตัวอย่างสินค้า ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่ทำการชักตัวอย่าง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)

3.ขอให้ผู้ทำการชักตัวอย่างสินค้า สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ตามอุปกรณ์มาตรฐานของสารเคมีที่ทำการชักตัวอย่าง)

เพื่อความปลอดภัยระหว่างทำชักตัวอย่างสินค้าขอให้ปฏิบัติตามการประเมินของนักเคมี ศูนย์ความปลอดภัย คลังสินค้าอันตราย หากอุปกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ทางศูนย์ความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้ทำการชักตัวอย่างสินค้า ตามาตรฐานความปลอดภัย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง โดยขอให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ

ศูนย์ความปลอดภัย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง