ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net
2563-01-06

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

 

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ อัพเดทข้อมูลรองรับการใช้งานระบบ DG - Net

โดยระบบจะทำการทวนสอบข้อมูล E-mail และ เบอร์ติดต่อ (มือถือ)

ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูล และยืนยันกลับให้ทางระบบอัพเดทข้อมูลได้ที่หน้า Login

http://edi.dg-net.org/user/login 

และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลังที่ฟังก์ชั่น About>Your Profile

Change your password & Change Your E-mail address

โดยระบบจะเริ่มดำเนินการแจ้งตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

โทร 0-3840-4700 ต่อ 1000

ดาวน์โหลด