ข่าวและกิจกรรม

ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19
2563-01-01

เรียน ลูกค้า/ผู้เข้ามาติดต่อทุกท่าน

เนื่องด้วยในสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศนั้น ทาง JWD จึงมีมาตรการป้องกัน ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

1.สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ป้องกัน หากฝ่าฝืน ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และต้องสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่

2.เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง หากมีอุณหภูมิร่างกายถึง 37.5 C ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

3.เข้าจุดฆ่าเชื้อโรคประจำพื้นที่ ก่อนเข้าติดต่อภายในหน่วยงานที่รับการติดต่อ

4.นั่ง หรือ ยืนรอ ติดต่อเว้นระยะติดต่อในตำแหน่งที่กำหนดให้

5.สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือ ล้างมือ ก่อนและหลังสัมผัสวัตถุต่างๆที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้

6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น และเว้นระยะติดต่อกับผู้เข้าพื้นที่คนอื่นๆ

JWD มีมาตรการในการควบคุมพื้นที่ โดยมีการกำหนดรอบการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงภายในพื้นที่ JWD จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดสถานการณ์ COVID-19 ภายในพื้นที่ต่อไป

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

JWD GROUP