News & Activities

ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19

ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19
2020-01-01

ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net

ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net
2020-01-06

ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2019-06-01

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019
2019-02-12

ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2018-10-31

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561 โดยมีกำหนดการในวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2018-09-22

ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559

ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
2018-08-20

ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16

ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16
2018-07-26

แจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

แจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2018-07-03

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) 2018
2018-05-28