เกี่ยวกับ DG-NET

ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยต่อชีวิตทรัพยสินและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ โดย บริษัทเจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง

ระบบดีจีเน็ท (DG-Net System) เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของท่าเรือแหลมฉบังในการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน จากสินค้า อันตรายหกรั่วไหลหรือไฟไหม้ในกระบวนการตั้งแต่เรือสินค้าอันตรายเข้าเทียบท่าจนเรือสินค้าออกจากท่า ซึ่งรวมทั้งกระบวนการ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขน ส่งระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงสถานที่จัดเก็บของผู้นำเข้าและการรับสินค้าอันตรายจากผู้ส่งออก

ในการพัฒนาระบบดีจีเน็ทให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทันกับ ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 (หมายเหตุ วันที่เริ่มใช้งานได้เลื่อนออกไปจากเดิมวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีเวลาในการ เตรียมความพร้อม) ระบบดีจีเน็ทมีความจำป็นต้องแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • งานส่วนที่ 1: เป็นงานเร่งด่วนเพื่อให้ทันประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
 • งานส่วนที่ 2: เพื่อรองรับการสื่อสารและการปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะของสินค้าอันตรายได้ตลอดเวลา ผ่านทางเครือข่ายดีจีเน็ททั้งสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบังและระหว่างการขนส่งไปถึงสถานที่จัดเก็บของผู้นำเข้า ซึ่งระบบสามารถทำงานได้เต็มรูป แบบในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ในระหว่างการพัฒนาระบบดีจีเน็ท จนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ท่านที่ต้องใช้ดีจีเน็ทในการป้อนข้อมูลอาจ จะได้รับความไม่สะดวกบ้าง และในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือต้องการร้องเรียน กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลล์ dg@dg-net.org ได้ตลอดเวลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ได้รับคำตอบภายในเวลาที่กำหนดท่านสามารถโทรแจ้ง DG Call Center: 038-404-700


คิดอย่างผู้นำ...ทำให้ต่างอย่างมืออาชีพ

JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหาร
จัดการซัพพลายเชน ที่โดดเด่นอย่างมีแนวคิด
และเป็นผู้นำใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย
 • กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง

3 กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ ภายใต้มาตรฐานการทำงานระดับสากล พร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเดินหน้าตลอดเวลา จึงไม่เคยหยุดคิดที่จะให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง เพื่อทุกความต้องการของคุณ อาทิ บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจร

จุดต่างที่โดดเด่นของกลุ่ม JWD

 • ผู้นำของวงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Leading Edge of IT Technology to Improve Supply Chain Efficiency)
  ที่นี่เราวิเคราะห์ ออกแบบและเชื่อมโยงนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค้า ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน
 • ดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจด้วยบริบทแบบไทย...ตามมาตรฐานสากล (Local Insight with International Standard)
  เพราะเราเป็นบริษัทคนไทย ที่เข้าใจระบบการทำงานอย่างเข้าถึงหัวใจลูกค้า ให้บริการที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของทุกคน แบบที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานสากล
 • บริการโลจิสติกส์ครอบคลุม ครบวงจร จบในที่เดียว (Fully Integrated Logistics Solutions)
  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท คลังสินค้าปลอดภาษี สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ ที่เรามีข้อได้เปรียบคือสามารถบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จและไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเราเป็นเจ้าของคลังสินค้าทุกคลัง รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้า และบริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับโลจิสติกส์
 • เริ่มโซลูชั่นใหม่ๆเป็นคนแรก เพื่อทุกโลจิสติกส์ (First Mover)
  เพราะคิดรอบด้านและมองทุกอย่างเป็นโลจิสติกส์ จึงเป็นคนแรกที่คิดค้นและนำเสนอโลจิสติกส์โซลูชั่นรูปแบบใหม่ๆ ให้ทุกความต้องการของคุณ
  - เป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายใหญ่ที่สุด ที่จัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตการท่าเรือแหลมฉบัง
  - ได้รับสัมปทานรายแรกและรายเดียวจากการท่าเรือแหลมฉบังให้บริหารจัดการวัตถุอันตราย
  - เป็นผู้ประกอบการฟรีโซนรายแรกในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแช่เย็นแช่แข็ง
  - เป็นผู้ให้บริการคลังห้องเย็นสาธารณะมาตราฐานสากกลรายแรกในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
  - เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร

ก้าวที่เริ่ม คิดเพื่อทุกโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัท JWD ก่อตั้งเมื่อปี 1979 มีบริษัทในเครือ 18 บริษัท มีพื้นที่คลังและลานให้บริการจัดเก็บสินค้าประมาณ 800,000 ตรม. มีพนักงานในเครือ 1,300 คน และมีสำนักงานสาขากระจายอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลก

เข้าสู่เว็บไซต์เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป